Vad är en Stålväggspool?

Vad är en stålväggspool?

Stålväggspooler har fångat mångas intresse de senast åren som ett prisvärt alternativ till ”stor pool”. Tack vare en enklare konstruktion samt inte samma mängder konstruktionsmaterial så landar stålväggspoolerna i en helt annan prisklass är traditionella trä-, betong- och glasfiberpooler, men utan att tumma på kvalitén.

Grundkonstruktionen är en 0,6-0,8mm tjock plåtvägg som placeras i en plastskena som läggs ut på marken där poolen ska stå. Plåtväggen uppgift är att ge poolen stabilitet och hålla vattnet kvar. Stålet är galvat och förzinkat för lång livslängd. Utsidan av väggen är dessutom beklädd med ett plastskikt, för att ge ytterligare skydd emot repor utifrån. Oavsett form på poolen (rund, oval eller åttaformad) så kommer väggen som en stor rulle som rullas ut och monteras ner i botten-plastskenan. Ändarna låses sedan ihop med en låsprofil i metall. Sedan så monteras en topp-plastskena med inbyggd snäpp-in-list för att skapa ett snyggt av slut av stålväggen, samt för att ha något att hänga in poollinern i. Sist så monteras brädd- och inlopp på plats och kopplas ihop med slangar till reningsverket samt eventuell värmeutrustning.

Ingår i priset gör också en kvalitativ adriablå poolliner med en tjocklek på 0,6mm. Mönstrad liner kan beställas emot en extra kostnad. Medföljer gör också ett sandfilterpaket med poolpump av toppkvalité anpassat till vattenmängden i poolen. Ett större sandfilter och en kraftigare pump kan alltid beställas till, ex ifall man vill installera solfångare. Välj sedan vilken typ av rostfri stege ni önskar, antigen en klassisk nedfälld stege som hängs ner i poolen från ex. altanen, eller en A-formad stege som passar till helt fristående ovanmarkspoolen, som då har trappsteg på både utsidan och insidan av poolen. Sedan följer ett poolöverdrag, poolslang och anslutningar, filtersand, ett startkit med kemikalier och en bottenskyddsmatta. Observera att vid köp av Stålväggspool Rund Basic så varierar innehållet i grundpaketen.

Val av plats.

Innan man bestämmer sig för vilken pool man vill ha så ska man se över vilka möjligheter man får plats med på tomten. Välj gärna en lugn, vindfri och solig plats att placera poolen. Glöm inte bort att du ska få plats med en uteplats kring poolen, så att man har någonstans att ha solstolarna och utrymme att leka. Mät upp med måttband poolens storlek så att ni tydligt ser hur mycket plats den tar och vart den kommer att stå.

Nedgrävd eller Ovanmark?

Det sköna med stålväggspoolerna är att de ställer lägre krav på förberedelserna av marken. Alla modeller kan placeras ovan- delvis- eller helt ner i marken, helt efter de förutsättningar ni har på tomten. Därför lämpar sig stålväggspooler på tomter där det är svårt att gräva, ex pga berg, sutterängtomter eller om det är svåråtkomligt att gräva med grävmaskin.

Markunderlag.

Oavsett ifall poolen ska grävas ner eller stå ovanmark så behöver man förbereda ett vettigt markunderlag, för att inte poolen ska plötsligt sätta sig eller röra på sig med åren. Schakta bort 15cm av marken där poolen ska stå, och gör ”hålet” minst 40cm bredare än poolens mått. Jämna av marken, och lägg ut ett lager med geotextil som förhindrar att saker växer. Lägg sedan ett 100mm tjockt lager av singel för att ge en stabil och plan yta, väg av och gör helt vågrätt. Sedan rekommenderar vi att man köper cellplastskivor av XPS-typ (ex XPS200) med en tjocklek på 50mm som man lägger som ett avjämnande och isolerande lager under poolen. Cellplasten kommer att ge ett mera homogent underlag som dessutom kommer att vara mjukare att gå på. Köp XPS-typen, då den klarar högre tryckbelastningar och risken för fotavtryck blir mindre. Lägg ut cellskivorna på singelbädden och tejpa ihop skarvarna med silvertejp så att de hålls ihop och inte skapar breda skarvar. Sedan kommer poolen att monteras direkt på cellplasten, och poollinern kommer att vila direkt emot cellplasten, detta kommer alltså att bli poolens "botten".

Dränering.

Om singelbädden ligger under marknivå så behövs det anläggas dräneringsrör runt poolen för att transportera bort grundvatten som kan göra att poolen rör på sig. Lägg dräneringsrör i den yttersta decimetern av singelbädden och led rörets ändar emot en stenkista, som är anlagd i närheten. Dräneringsrörens lutning ska vara minst 5cm mellan den högsta punkten och stenkistan. Ifall man inte har något naturligt fall på tomten, så kan man installera en kista med en dräktar pump. Då vattnet fylls med grundvatten så går pumpen igång automatiskt när vattennivån stiger och transporterar vattnet längre bort från poolområdet.

Grävning av poolgrop.

Ifall man planerar att gräva ner poolen helt och hållet så är detta inga problem. Gräv ut med maskin eller förhand en poolgrop som är poolens totalhöjd plus ytterligare 15cm för singelbädden och isoleringsskivorna. Gör gärna hålet 40-60cm bredare än poolen, så att man får gott med svängutrymme när man ställer upp poolstommen och ska dra alla rör.

Montage av poolstommen.

Ovanpå de ihoptejpade cellplastskivorna så ska nu poolstommen resas. Börja med att lägga ut bottenskyddsmattan/filterduken som skyddar poollinern ytterligare, och skapar ett ännu mjukare lager mellan cellplasten och poollinern. Pussla ihop de medföljande bottenplastskenorna och placera ut exakt där poolen ska stå. Kontrollmät bottenskenorna så att storleken stämmer överrens med storleken på poolen som ska ställas. Ställ rullen med stålväggen där ni ska börja med montaget ner i bottenskenan. De förstansade hålen för breddavlopp och inlopp sitter alltid i början av rullen. Därför är det viktigt att man börjar att montera väggen i närheten där reningsverket ska stå, så att man slipper dra poolslangar onödigt långt. De större modellerna kommer med två utstansade hål för inlopp. Börja rulla upp stålväggen och montera ner den i bottenskenan samtidigt som ni hela tiden flyttar er vidare. När väggen är i monterad så låser ni ihop poolväggens ändar med profilskenan i metall, som låser ihop konstruktionen i ett stycke. Knacka sedan bort skyddsplåtarna som sitter över de förgjorda hålen för breddavlopp och inlopp. Sist så monteras topplastlisten med den inbyggda snäpp-in-listen på plats på liknande sätt som bottenplastlisten sattes ihop.

Inhängning av poollinern.

Detta steg tycker nog de flesta är knepigast, då det är viktigt att man är med hela tiden och ser till att förebygga att poollinern skrynklar sig. Utomhustemperaturen bör ligga mellan 16-22 grader, och helst ska inte solen ligga på för mycket. Blir poollinern för varm så blir den för mjuk och riskerar att skrynkla sig, är det för kallt så blir poollinern för hård och tänjer  Börja med att se till att cellplastskivorna och underlagsmattan ligger kvar där de ska, och att det inte bildats några veck. Dubbelkolla att marken är helt fri från grus och smuts. Ta av er skorna och arbeta barfota eller i strumpor i detta moment. Lägg ner poollinern ihopvikt i mitten av poolen. Öppna upp den försiktigt och väckla upp den så att poollinern blir dubbelvikt, montera sedan ”de två ändarna” i varsin sida av poolen och häng in linern i topplistens snäpp-in-list. Mata sedan in resten av linern jämt åt var sitt håll så att hela poollinern blir inhängd. Innan fyller på med vatten så dubbelkolla att linern hänger jämnt längs hela poolväggen och justera genom att dra linern fram och tillbaka i snäpp-in-listen så att det ser ut att hänga lika mycket liner överallt. Börja sedan att fylla poolen med vatten och medans det bara är 10-20mm vatten så fortsätter ni arbetet med att räta ut skrynklor och ser till att linern lägger sig snyggt i nederkant emot poolväggens och marken. Det är bara att knuffa, dra och flytta på linern i detta steg, så att den blir slät och fin på botten. Så fort vattnet överstigen 40mm så börjar det bli för tungt att flytta på bottnen, därför är det viktigt att vattnet inte rinner för snabbt i detta skede. När botten är klar och linern ser ut att sitta på sin plats, så är det bara att fortsätta att fylla på vattnet tills vattennivån är 20mm under det förstansade hålet för inloppet.

Montage av Inlopp och Breddavlopp.

 Ta nu en vass mattkniv och skär från utsidan först ett kors i poollinern. Ta det medföljande inloppet och trä detta innifrån poolen och ut. Flikarna av poollinern låter ni för tillfället sitta kvar. Se till att medföljande packningar sitter på sin plats, och sätt inloppet på plats med den medföljande plastmuttern som sätts på utsidan av poolen och klämmer ihop inloppet så att det sitter på plats. Nu kan ni skära av överbliven liner på utsidan. Varför man väntar så länge med att skära ut hålen för inloppen och sedan breddavloppet är för att linern har rört klart på sig när vattennivån är så pass hög. Skär man ut hålen tidigare, är det lätt att få förvridningar och skrynklor kring inloppet pga att linern kan röra och sträcka på sig när vattnet fylls på. När inloppet är satt på plats, sätt ditt vinterpluggen som följde med, så att vattnet inte rinner ut när vattennivån stiger över inloppet. Fyll på med mera vatten tills vattennivån nu är 20mm under hålet för breddavloppet. Upprepa proceduren med att först skära att kryss i linern och vik linern bakåt ut på utsidan av väggen. Placera den dubbelsidiga packningen på plats över stålväggen i det förstansade hålet. Montera sedan ihop in- och utsidan av breddavloppet så att det hänger på plats, se över så att alla packningar sitter bra. Skär sedan av överbliven liner på utsidan av poolen.

Återfyllnad av jordmassor.

Ifall ni valt att montera poolen nedgrävd så är det nu dags att återfylla runt poolen. Detta ska göras när poolen blivit vattenfylld, så att det är ett jämnt mottryck innifrån. Klä in utsidan av poolen med platonmatta för att förhindra att fyllnadsmassorna skadar poolväggen. Platonmattan förbättrar dessutom dräneringen intill poolväggen. Fyll sedan utrymmet mellan marken och poolväggen med magenbetong, då detta effektivt leder ner vatten till dräneringsrören samt är inte trycker på poolväggarna. Ifall man återfyller med den naturliga jorden eller med sand, så kommer detta att binda fukt och vatten istället, vilket kan leda till förskjutningar i marken. Se dock till att lämna utrymme där slangar ska gå. Fördelen med att gräva ner slangarna, är att de ligger mera skyddat. Nackdelen dock är att de är svårare att komma åt ifall en läcka skulle uppstå eller ifall vill ändra något med tiden.

Installation av reningsverk.

Nu är det dags att installera det medföljande sandfilterreningsverket. Reningsverket består av en poolpump som cirkulerar vattnet samt ett sandfilter med en 6-vägsventil. I sandfiltret så fyller på man med tvättat kvartssand som poolvattnet pressas igenom och renas. 6-vägsventilen tillåter olika funktioner, så som ex. filtrering, endast cirkulation och backspolning (rengöring av sandfiltret). Börja med att hitta en bra plats för filterutrustningen. Vanligt är ex. under trallen eller i en liten låda där sakerna och stå skyddat emot väder och vind. Då poolpumpen surrar lite, så kan det vara skönt att försöka ljudisolera. Poolpumpen är både vatten och luftkyld, så man behöver inte oroa sig att det direkt blir för varmt runt pumpen. Alla våra stålväggspooler använder sig av lättmonterad 38mm poolslang som helt enkelt träs på anslutningarna på breddavloppet, inloppet, in och ut ur poolpumpen samt på sandfiltrets 6-vägsventil. Tryck slangarna på plats, och skruva åt med slangklämmor, så sitter allt på plats. Poolpumpen ska gärna sitta under vattennivån i poolen, för att gravitationen ska få vattnet att själv flöda ner i poolpumpen. Pumpen sitter alltid först i poolens renings- och värmesystem. Vattnet leds in i anslutningen som sitter vid pumpens förfilter, och leds sedan ut till anslutningen märkt med ”Pump” på sandfiltrets 6-vägsventil. Ut ur sandfiltret så monteras sedan slangen på anslutningen märkt med ”Return” och nu leds vattnet antingen direkt tillbaka till poolen eller så leder man vattnet genom ett värmeenhet (elvärmare, poolluftvärmepump mm), sedan tillbaka till poolen genom inloppet. Poolens reningsverk och värmeenhet är känsliga för frost och kyla. Därför ska antigen utrustningen byggas in frostfritt, eller så att man kan montera isär allt och ställa undan allting inomhus.

Avsluta med en snygg altan.

Nu är poolen på plats och tillbehören installerade. Avsluta nu själv med en snygg altan eller stensättning runt poolen och skapa ditt egen badparadis i trädgården.

Ytterligare frågor?

Man kan alltid ringa till vår kundtjänst på 08-756 40 40 eller maila på info@vattenbutiken.se för att ställa yterligare frågor kring våra poolers konstruktion och hur man bygger dessa. Vi är även kunniga på uppvärmning och kemikalier av olika slag.

Har du några frågor? TVEKA INTE ATT KONTAKA OSS!

Med vänliga hälsningar,

Vattenbutiken med personal

Erbjudanden
KUNDTJÄNST
BUTIKEN & WEBBEN
Vår butik har öppet för dig alla dagar i veckan!

Öppettider Butiken Täby
Mån - Fre 10:00 - 18:00
Lör 10:00 - 16:00
Sön 11:00 - 15:00

Kundtjänst via mail: kundtjanst@vattenbutiken.se

Kundtjänst telefon: 08-756 40 40
Mån - Fre 10:00 - 16:00
( lunch 12-12.30 )


Senast sålda varor
Teststickor Klor/Brom/pH/Alka, 50st stickor
Teststickor Klor/Brom/pH/Alka, 50st stickor
119kr 100kr
Spa Klor Tabs á 20g, 1kg
Spa Klor Tabs á 20g, 1kg
229kr
Spa pH Plus/Höjer pH, 1kg
Spa pH Plus/Höjer pH, 1kg
75kr
AquaChek TruTest + Förpackning
Aquachec TruTest, digital vattentestare
995kr 690kr
AquaChek TruTest Strips
Aquachec TruTest Pool & Spa Test Strips
194kr 169kr
Spa Gentle Clarifier (Klarningsmedel)
Spa Gentle Clarifier (Klarningsmedel)
179kr
/poolskydd-pooltak bild1.png
searchresults?pagesize=20&searchstring=poolmate bild2.jpg
pool-och-spautrustning/pooluppvarmning/luftvarmepumpar bild3.jpg
pool-och-spautrustning/vattendesinficering/automatisk-dosering bild4.png